BELANGRIJKE MEDEDELING:

De Praktijk voor Manuele Therapie & Rev. Schipluiden is weer opengesteld vanaf 1 mei 2021 jl. voor behandelingen, hetzij onder beperkende voorwaarden.

Voor alle klachtenproblematiek kunt u gewoon terecht. Echter, u dient wel eerst bij uzelf na te gaan of u voldoet aan de voorwaarden van het RIVM/Overheid om behandeld te kunnen/mogen worden.

De eerste behandeling, de intake, zal plaats vinden op afstand middels een bel- of videoconsult.

Voor alle klachtenproblematiek dient u zich, voorafgaande aan de behandeling, eerst aan te melden via de praktijktelefoon of door het sturen van een e-mail. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Ook het Trainingcentrum MEETIS medical-fitness heeft zijn deuren weer geopend m.i.v. 25 mei 2021 jl., zij het eveneens onder beperkende voorwaarden. Zo mag o.a. de groepsgrootte uit niet meer dan 8 personen bestaan. Hierdoor dient u zich van tevoren aan te melden of af te melden minimaal 24 uur voor aanvang van een door u gereserveerd trainingsuur indien u verhinderd bent voor deze training. Ook de bekende RIVM/Overheid maatregelen zijn nog steeds van kracht m.b.t. o.a. de hygiëne, douche, kleedkamer en toilet gebruik, de 1,5 meter afstand, etc.

Voor verdere informatie en (RIVM/Overheid) voorwaarden m.b.t. de herstart en functioneren van de diverse trainingsgroepen kunt u bellen naar de Praktijk voor Manuele Therapie & Revalidatie / Meetis Medical Fitness (015-3808924), het mededelingenbord van de Praktijk dan wel die van Meetis raadplegen of kunt u een mail sturen naar fysio-schipluiden@hetnet.nl.
Actieve, geregistreerde, Meetis-leden die reeds zijn opgenomen in een van de Whats-App trainingsgroepen worden via deze weg geïnformeerd.

Laatste update: 24-05-2021

______________________________________________________________________


FilosofiePanta Rhei: Alles stroomt, alles verandert…


Alles stroomt, alles verandert. Een uitspraak van de Griekse filosoof Herakleitos, zo’n vijfhonderd jaar voor onze jaartelling. Een opvatting die nu centraal staat in mijn visie op bewegen. En dan doel ik niet alleen op fysieke bewegingen, maar ook op de bewegingen van het leven. Die visie is kenmerkend voor mijn praktijk. Ik denk, dat een goede Panta Rhei van uw houding en uw bewegingen de sleutel vormt om plezier in het leven te hebben en in uw dagelijks functioneren.

Ook weet ik dat ieder mens op zijn eigen manier beweegt, een eigen bewegingsvoorkeur heeft. En niets in het leven blijft hetzelfde: alles verandert, dus ook ons lichaam en de manier waarop we bewegen. Dat alles vraagt om een persoonlijke benadering en een intensieve begeleiding.

En dan is er de vorm in relatie tot de functie: zoals je het gebruikt, zo wordt het. En iets wordt zoals je het gebruikt. Ofwel: de functie bepaalt de vorm, en de vorm op zijn beurt bepaalt de functie.

In mijn praktijk voor manuele therapie en revalidatie kunt u terecht voor behandeling van uw klachten en individuele revalidatie.
Zo kan ik u bijvoorbeeld helpen bij gewrichtsklachten aan nek en rug en ook hoofdpijnklachten. Voor individuele revalidatie komen onder andere sporters met blessures en patiënten met whiplashklachten naar mijn praktijk. Hoe u behandeld en begeleid wordt, heeft alles te maken met mijn visie op bewegen. En die deel ik graag met u.


Henk Haring

In 1983 is Henk Haring begonnen als zelfstandig fysiotherapeut in Schipluiden. Sinds 1987 werkt hij ook als manueel therapeut en sportfysiotherapeut. Ruim
zeven jaar later, in 1995, nam hij het initiatief voor het trainingsinstituut Meetis.

De praktijk voor manuele therapie en revalidatie in de huidige vorm bestaat sinds 2004. Naast manuele therapie, sportfysiotherapie en medical taping (MTC) heeft Henk Haring zich gespecialiseerd in de osteopathie (= andere behandelwijze van gewrichtsklachten) en geeft hij medische trainingstherapie (in groepen).

De praktijk is opgenomen in het kwaliteitsregister fysiotherapie/manuele therapie. Henk Haring voldoet aan alle kwaliteitseisen en werkt volgens de richtlijnen van het KNGF waardoor hij zich registermanueeltherapeut mag noemen.

In 2009 is Henk Haring afgestudeerd als 'Professional Master Manuele Therapie in de Eerste Lijns Gezondheidszorg' aan de Hoge School Rotterdam. Hierdoor mag hij zich officieel Master of Health noemen.

Ook heeft hij zich middels cursussen bekwaamd voor directe toegankelijkheid (DTF-aspect) van zijn praktijk voor manuele therapie en osteopathie. Meer informatie hierover is elders in de tekst: ‘Verwijzing en vergoeding’ terug te vinden.